Home

Kromosomavvikelse 13

Publiceringsdatum: 2008-02-11 Version: 3.3. ICD-10. Q91.4, Q91.5, Q91.6, Q91.7. Sjukdom/tillstånd. Trisomi 13-syndromet är en medfödd kromosomavvikelse som medför. Om databasen. Denna kunskapsdatabas ger information om ovanliga sjukdomar och tillstånd. Informationen är inte avsedd att ersätta professionell vård och är inte. KUB (Combined Ultrasound and Biochemistry) En kombination av ultraljud där man mäter nackuppklarning (NUPP ) samt tar ett blodprov. Detta gör vi mella Downs syndrom är ett syndrom som bero på en kromosomavvikelse - att personen har tre i stället för två exemplar av kromosompar 21. Cirka ett 1 av.

Trisomi 13-syndromet - Socialstyrelse

Trisomi 21, 18 och 13 upptäcks med 99 procents tillförlitlighet och ger svar på om fostret har hög eller låg risk för dessa trisomier. NIPT-testet kan även ge. Föreningen 22q11 samlar familjer och personer som lever med 22q11-deletionssyndrom. Läs om diagnosen & hur vi arbetar

Kromosomavvikelser, en översik

Ultraljud & Fosterdiagnostik på Kvinnokliniken vid Carlandersk

  1. Sällsynt Diagnos Sweden Föreningen 22q1
  2. Mödravårdscentral - Vården
  3. Jämför barnförsäkringar - konsumenternas
  4. Intellektuell funktionsnedsättning - Utvecklingsstörning - 1177 Vårdguide
  5. Etymologi - Vilket är ordets ursprung - doktorn

popolare: